Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Valg 2005 / Mærkesager
Ja til en bedre folkeskole

Folkeskolen er et af de bærende fundamenter i vores samfund. Derfor skal den gøres bedre. Først og fremmenst skal rammerne gøres bedre, og der skal et større engagement ind i skolen. Det gælder alle: elever, forældre og lærere.
Flere test vil ikke rette op på, at 17 % ikke er istand til at læse tilfredsstillende, når de forlader folkeskolen.
Derfor skal der i stedet satses massivt med:

  • efteruddannelse af lærere
  • eleverne skal have bedre og tidssvarende lærebøger og IT-materiale
  • mange steder er en renovering af bygninger tiltrængt

Men den største udfordring ligger i at få ændret holningen og skabt et bedre og større engagement i folkeskolen.

Ja til skolepraktik

"Der er kun én ting, der er dyrere end at uddanne et lands borgere, og det er ikke at uddanne".
Derfor er det helt uacceptabelt, at skolepraktikken er beskåret så drastisk, at der ikke tilbydes skolepraktik til alle, der ikke kan få en virksomhedspraktikplads. Derfor skal retten til skolepraktik genindføres, indtil virksomhederne kan tilbyde praktikpladser nok.

Ja til et bedre miljø

"Når holdning bliver til handling, giver det forvandling". Se blot på Skjern å projektet. Vi skylder vore børn og børnebørn, at vi behandler vores klode ordentligt. De skal kunne leve i en verden, hvor der rent drikkevand og sunde og rene fødevarer, fri for stoffer der fremkalder allergi. Derfor skal miljøpolitikken prioriteres højt.
Danmark var under de socialdemokratisk ledede regeringer i 90’erne et foregangsland på miljøområdet - denne status skal vi generobre med en ny socialdemokratisk ledet regering. Vi skal gennem vores indflydelse i EU sikre, at også de fattigste i udviklingslandene sikres et rent miljø.