Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Budget tale

Skrevet d. 06-10-2020 |
Rss-feed

Det har været en noget nemmere budgetlægning, vi har haft i år. Udligningsreformen og 1,5 mia. ekstra til kommunerne budgetlægningen har gjort det.

Høringssvarene indikerer også en vis tilfredshed, men samtidig tændes der også nogle advarselslamper i svarene

Handicap og Psykiatri - Sikret det første år med tilførsel til de 20 millioner. Men det er kun det første år. Vi ved, der er brug for et tilsvarene beløb i

overslagsårene.
Der er rettet lidt op de nedskæringer, vi lavede sidste år idet, der er tilført godt 700.000 til mere åbning af caféer. Men der er fortsat udfordringer på området, hvilket høringssvaret fra området klart indikerer.

Sundhed og omsorg holder skinnet på næsen. Men der brug for se på normeringerne og den rammebesparelse, vi besluttede sidste år. Området er under hastig forandring lokalt, men også nationalt. Det bliver spændende at se, hvad den kommende Nærhedsform fører med sig. Forhåbentlig mange millioner fra staten.

Det er udgiftskrævende områder, som vi i SF synes skal prioriteres meget højere, end det bliver i dag.
Så er spørgsmålet, hvor, vi vil finde pengene? Svaret er som mange gange tidligere - vækstpuljerne. Vi glæder os over, at der skåret i puljerne - men der er mere at hente! Til gavn for børn, unge, ældre og sårbare grupper, som er kommunale kerneopgaver.
En anden mulighed er, at se på, om vi har organiseret os på den mest hensigtsmæssige måde.
Kan vi, som det sker i andre kommuner, decentralisere mere? Endda med gode resultater, hvor pengene bruges mere borgernært og som skaber større tilfredshed blandt brugerne og de ansatte! Vi mener - tiden er inde til at se på, om vi ikke her i Ringkøbing-Skjern, bør gå samme vej! Det mener vi, den er!

Vi glæder os over, at der er kommet bedre normeringer på dagplejen og at der kommer nye lokaliteter til ungdomsskolen

Vi glæder os over, at der luft på anlægsområdet til at rette op på det efterslæb, der på veje og bygninger. Men også at der penge til bedre infrastruktur.
Vi glæder os over, at budgettet er mere robust end tidligere, så vi ikke allerede næste år skal ud i større sparerunder - med den usikkerhed, det nu giver.

Så opbakning til budgettet fra SF og vil vi kæmpe videre - for at få de kommunale kerneopgaver prioriteret højere.Gå tilbage til oversigten