Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Turisme skal ses i en større skala

Skrevet d. 18-04-2020 |
Rss-feed

 

Af Niels Rasmussen, byrådsmedlem for SF, Svinget 8, Tarm

Byrådet kommer til afgøre, om vi vil vende tomlen op ellerned for et lokalplanforslag, der blandt andet åbner for etableringen af en Netto-forretningi Søndervig - på en nabogrund til det areal, hvor projektmagere vil etablerehvalparken Deep Blue.

Jeg har en positiv tilgang til alle projekter, der kanudvikle turismen i vores kommune, men det skal ske på et bæredygtigt grundlag!Det gælder NaturKraft ved Ringkøbing, der åbner hen over sommeren og som liggerhelt i tråd med SF's og mine ønsker om et konstant større fokus på bæredygtigenergi og den grønne omstilling. Men det gælder også etableringen af et nytLalandia med 500 sommerhuse, et hotel og Danmarks måske største badeland.

Det gælder også for hvalparken, men i lighed med de to andreprojekter, skal det naturligvis undersøges, om den del af vores kommuneoverhovedet kan bære flere så store projekter. For når det gælder naturen, harvi kun et skud i bøssen. Rammer vi forbi, fordi vi sløser med at sigte, er deringen vej tilbage. Og der er vel ingen, der har lyst til at få et image, somman fik for år tilbage i yderste klitrække på Lakolk på Rømø, hvor en tilstribe tilfældige bygninger med spillehaller, grillbarer ogsouvenirs-forretninger fik øgenavnet Pommes Frites Strasse. Og af mange stadigomtales som sådant.

Men Deep Blue er i lighed med det øvrige et spændendeprojekt med masser af beskæftigelse til vores borgere. Vi taler immervæk om enattraktion, som efter få år ventes at få 200.000 besøgende og samtidig kan væreen løftestang for billetsalget til NaturKraft og vores museer.

I SF har vi lige nu ikke vendt tomlen op eller ned, men vivil ikke spænde ben for at sende et lokalplanforslag i høring. Vi skal åbent ogfordomfrit spørge beboerne i Søndervig og miljø- og naturorganisationerne omderes holdning og især deres forslag til, hvordan man eventuelt kan tilpasseprojektet, så der er plads til alle, både de fastboende, turisterne og ikkemindst fugle og dyr. Det er jo derfor, at vi sender lokalplanforslag i høring.

Men der er et bump på vejen, nemlig en 5000 kvadratmeterstore grund, som Salling Group ønsker indlemmet i byzone med henblik på atetablere en Netto-forretning i Søndervig. I SF mener vi, at også denne del skalmedtages i den offentlige høring.

Det synes som om, at kræfter med borgmester Hans ØstergaardV) og viceborgmester Søren Elbæk (S) i spidsen på forhånd har besluttet sig for atgive Danmarks største dagligvarekoncern en kurv og sikre MENY, Søndervig etmonopol på dagligvarehandel i al evighed.

Hvorfor ikke slå ørerne på vid gab i den vestjyske blæst ogogså her lytte til lokalbefolkningen og det øvrige handelsliv i Søndervig. Jeger sikker på, at en overvejende del af detailhandlen i Søndervig er enig medmig, at der med øget turisme den størrelsesorden, at der også kommerkonkurrence på dagligvarehandel, som vil holder flest mulige forbrugerkoner iSøndervig.

I SF er vi modstandere af monopoler. Sund og ligeværdigkonkurrence er til gavn for alle!

Læg sognerådsmentaliteten til side og lad os se det hele ien større skala.Gå tilbage til oversigten