Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Høringssvar til Vesterhav Syd

Skrevet d. 14-08-2019 |
Rss-feed

Indledningsvis skal jeg bemærke, at jeg er enig i, at de forhold, der er beskrevet i det høringssvar, der er indgivet den 30. juli af Aktionsgruppen Flyt Vesterhav Syd, bør undersøges.

Min indsigelse går på at flytte møllerne ud på 20 km alternativt en placering længere mod syd, som angivet i et høringssvar fra Kommunalbestyrelsen den 24. august 2012.

Min indsigelse går også på at gøre opmærksom på den politiske proces, der har været i kommunen. Den giver et indtryk af, at kommunalbestyrelsen har været enig om at få møllerne placeret så tæt på kysten som muligt.

Det hænger sammen med, at det er en meget lille gruppe med snævre interesser for at få møllerne så tæt på land som muligt, der har arbejdet med høringssvar samt udført lobbyarbejde overfor Energistyrelsen og Folketingets Energiudvalg. Flere af udvalgsmedlemmerne har i medierne givet udtryk for: "at det var kommunen selv, der ville have møllerne så tæt på"

Byrådet har ikke haft mulighed for at forholde sig til noget konkret!  Der har alene været tale om orienteringsager på et par byrådsmøder. Kommunalbestyrelsen har ikke behandlet placeringen af møllerne som et konkret punkt på dagsordenen, og der er ikke skrevet noget til referat. Der forelå i øvrigt intet skriftligt, som Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at forholde sig til!!!

Hvis Kommunalbestyrelsen havde haft viden om det arbejde, der foregik, er jeg overbevist om, at der ville have været opmærksomhed på at få møllerne placeret, som beskrevet i høringssvaret den 24. august 2012!!!

Kommunalbestyrelsen fik Kammeradvokaten til at undersøge de politiske processer i forbindelse med Byrådets høringssvar for Vesterhav Syd.Den dokumenterer meget tydeligt den lukkede proces, der har været.Kammeradvokatens rapport blev behandlet på byrådsmødet den 15. januar 2019,punkt 13 - hvortil henvises.

 

Med venlig hilsen

Niels Rasmussen

Kommunalbestyrelsesmedlem (SF)

Svinget 8
6880 Tarm

Tel. 21401333
mail: niels@niels-rasmussen.dkGå tilbage til oversigten