Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Hvorfor kloakerer vi i sommerhusområderne?

Skrevet d. 27-03-2019 |
Rss-feed

På sidste byrådsmøde diskuterede vi kloarkering i sommehusområderne. Vi havde en meget livlig debat, som kan ses på KommuneTV og TV Max. Jeg argumenterede for kloarkeringen og gav udtryk for, at ambitionsniveauet mht tidshorisonten er for lav. Her er argumenterne for at vi skal kloarkere:

  • Der er mange ældre og nedslidte nedsivningsanlæg i sommerhusområderne, hvilket gør, at spildevandet ikke renses optimalt. 
  • Ikke alle afstandskrav til f.eks. grundvand, skel og naboens nedsivningsanlæg kan overholdes ved etablering af nedsivningsanlæg i sommerhusområderne. 
  • Kommunen har ikke lovhjemmel til at påbyde sommerhusejerne at forbedre deres nuværende nedsivningsanlæg, med mindre der er tale om direkte uhygiejniske forhold eller hvis recipienten ikke lever op til målsætningen på grund af udledning af spildevand. Kommunen kan heller ikke påbyde en bestemt type anlæg. 
  • Kloakering vil ikke afstedkomme væsentlig stigning i vandafledningsbidraget til Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S (der kan højest ske en minimal stigning i takt med, at der bliver flere brugere og prisloftet derved kan hæves). 
  • Turismen i områderne øges fortsat, med flere overnatninger og øget pres på nedsivningsanlæggene. 
  • Antal overnatninger i sommerhusene langs kysten i Ringkøbing-Skjern Kommune er nu oppe på ca. 3,7 mio. pr. år, svarende til ca. 10.000 personer pr. døgn, hvilket svarer til en by af Ringkøbings størrelse. Det må forventes at turismen fortsat vil øges i årene fremover. 
  • Som en "sidegevinst" vil kloakering betyde, at udledning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) til Ringkøbing Fjord vil blive reduceret til gavn for miljøet. 
  • Efter en kloakering vil det blive muligt for grundejerforeningerne at etablere dræn de steder, hvor høj grundvandsstand er et problem. 
  • Kommunen ønsker at tilbyde sommerhusejerne en fremtidssikret spildevandsløsning.Gå tilbage til oversigten