Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Velling Mærsk møllerne

Skrevet d. 18-01-2019 |
Rss-feed

Argumenterne for at stemme imod, fremgår meget tydeligt af de høringssvar, der er kommet. Så dem vil jeg ikke komme yderligere ind på, her
Planlægningen af møllerne ved Velling Mærsk - er blot et af mange eksempler på, at det er projektmagerne, der har bestemt, hvor møllerne i vores kommune er kommet/kommer til at stå.
Til trods for, at staten har udpeget et muligt testområde ganske tæt på. Ja, så afviger man fra det - fordi det ønsker projektmagerne, at vi gør, for her bor de "rigtige" lodsejere "tilfældigvis"
Dette projekt har kostet ufatteligt mange ressourcer - i form af konsulenthonorarer, møder og arbejdstimer i vores forvaltning gennem mange år. Er de ressourcer nu anvendt rigtigt? - Når der nu var en mulighed for at placere dem i et i forvejen udpeget område ganske tæt på - Det mener jeg ikke!
Jeg undrer mig meget over, at man giver lov til at placere 2 enkeltstående møller, når der nu, er planer om at ændre området ved Lem Kær - til andre og meget højere testmøller. Konsekvensen af at placere de 2 møller på Velling Mærsk giver nemlig hindringer for de 4 sydligste møller i Lem Kær, hvilket fremgår af bilagene.
Jeg har noteret mig, at projektmagerne har været rundt og lave aftaler med naboerne. Jeg ved også, at de har fået en lille kompensation. Det, har de fået på betingelse af, at de ikke protesterer mod opsætningen af møllerne.
Hvis de så ønskede at protestere, havde de så fået kompensationen - sikkert ikke. Var møllerne kommet alligevel - Ja, det var de nok!
Det er brugt som et stærkt argument for at opsætte testmøller - at det netop er Vestas, der har brug for testmøllerne. Så er spørgsmålet: Er der lavet aftaler med projektmager - at det bliver Vestas møller? Da vi drøftede Vesterhav syd, fik vi at vide, at det blev Vestas møller - men det blev det jo så ikke alligevel!!!
Mon ikke tiden er inde til, at det er os som planmyndighed, der bestemmer, hvor møllerne skal stå og sikrer, at de, der får møllerne som naboer, får en betydelig bedre behandling?
Glæder mig over, at borgere i Lem har taget initiativ til et borgermøde, den 7. februar, om testmøller i området.... Det initiativ - skulle vi som kommune have taget for mange år siden - hvilket jeg også har tilkendegivet rigtig mange gange.
I andre kommuner kan man, hvorfor har vi ikke kunnet? Men det kommer jeg tilbage til under punkt 13 - Kammeradvokatens rapport!!!


Gå tilbage til oversigten