Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Sagt og skrevet

Vesterhav Syd - advokatundersøgelsen

Skrevet d. 16-01-2019 |
Rss-feed

Tager konklusionen til efterretning!

Har undersøgelsen så haft nogen værdi? Det mener jeg, at den har!
Den viser nemlig en helt ekstreme lukkethed, der har været i hele processen. Den viser, at vi som byrådspolitikere ikke har haft det nødvendige materiale at forholde os til.
Det er ved flere lejligheder sagt, at et enigt byråd bakker op. Problemet er, at vi ikke har haft noget konkret materiale at forholde os til. Der ligger intet på skrift i forbindelse med møderne i 2012 og 2014. Sagerne er blevet behandlet under "Gensidig orientering" - og altså ikke et punkt på en dagsorden - hvortil, der burde have været bilag med udkast til høringssvar!
Hvorfor - kan man kun gisne om. Undrer mig over at kammeradvokaten ikke har fanget det...
Den nedsatte styregruppe er vi ikke blevet orienteret om. Hvorfor?
Jeg er sikker på, at hvis jeg havde haft kendskab til denne styregruppes eksistens, ville jeg have været rigtig meget opmærksom, hvad de var kommet med af anbefalinger....
Kammeradvokaten skiver, at vi som byrådsmedlemmer kunnet have stillet spørgsmål? Ja, men når vi ikke havde noget konkret at stille spørgsmål udfra - selvom der var udarbejdet noget af styregruppen og - at man havde en forestilling om at møllerne skulle ud på 20 km...
Som jeg læser redegørelsen, har denne styregruppe haft meget stor indflydelse på indholdet i de høringssvar, vi har sendt afsted. Vel nærmest formuleret dem!
Styregruppen og dermed høringssvarene, har haft stor indflydelse på møllernes placering og at de er placeret så tæt på land, som de er blevet! Kontakt mellem styregruppe medlemmer og statslige styrelser vidner meget tydeligt om det. I styregruppen er man nemlig nervøs for at de skulle komme for langt ud...
Det fremgår også af redegørelsen, hvordan dialogen med interessenter har været. Den har været konstruktiv og positiv. De positive har man lyttet meget til. De konstruktive har man lyttet mindre til eller overhovedet ikke.
Det fremgår meget klart af redegørelsen, at det os, som kommune, der har været meget aktive for at få møllerne. På byrådsmødet i maj, fortalte jeg om et i indslag, hvor S-ordfører Jens Joel sagde, at "det var jo kommunen selv, der ville have møllerne"
Der fik jeg at vide, at det måtte jeg eller Jens Joel have misforstået....
Nu viser redegørelsen, at det IKKE var nogen misforståelse! Det var os, som kommune, der arbejde intenst på at få møllerne og få dem placeret tæt på kysten!
Så det er ikke bare en enkelt energiordfører, Jens Joel, der siger det. Det har Martin Lidegård og Pia Olsen Dyhr bekræftet! Og det fremgår meget tydeligt af redegørelsen, at sådan var det!
Jeg tager redegørelsen til efterretning. Jeg er sikker på, at vi nu har fået en ny og åben kultur her i byrådet, så den slags sager ikke kommer igen...

 Gå tilbage til oversigten