Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Trafik

Trafik 

Privatbilismen er vokset meget de senere år. Vi skal arbejde for en mere miljøvenlig transport. Det gør vi dels gennem en bedre offentlig transport, dels ved en omlægning af afgifterne på privat bilkørsel. Det skal være dyrere at køre i storbyerne og billigere at køre i de tyndt befolkede dele af landet.

Når det drejer sig om transport af gods, bør vi i højere grad benytte jernbanenettet og mulighederne for transport ad søvejen.