Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Sundhed

Sundhed

Sundhedsfremme og forebyggelse skal have en langt mere central placering i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det mener jeg, fordi det vil give hver enkelt borger et sundere liv og dermed med meget mere livskvalitet. Det vil ikke kun være til gavn for den enkelte borger. Men en større indsats vil også være til gavn for kommunens økonomi og dermed os alle. Det vil det være bl.a. i form af færre indlæggelser og mindre behov for genoptræning.

 

Vi har fået formuleret en god sundhedspolitik for kommunen. En politik, som har Kost - Rygning - Alkohol - Motion og Psykisk arbejdsmiljø som de vigtigste indsatsområder. Men... det er efter min opfattelse blot blevet til mange pæne ord og alt for lidt handling.

Socialdemokraterne har i denne byrådsperiode stillet mange konkrete forslag til en stærkere indsats indenfor sundheds- og forebyggelsesområdet. Det har vi med henblik på, at få området prioriteret langt stærkere. Men, vi har ikke fået tilslutning til vore forslag. Det skal der gøres meget mere ved i næste valgperiode - til gavn for borgerne og kommunens økonomi.