Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Miljø og energi

Miljø og Energi

Når holdning bliver til handling, giver det forvandling. Se blot på Skjern å projektet som nu bliver Nationalpark. Det skyldes ikke mindst en vedholdende socialdemokratisk miljøstrategi gennem mange år. Hovedarkitekten og den der bør æres for, at vi har fået en så dejlig natur i Skjern å, er Svend Auken.   

I Ringkøbing - Skjern kommune har vi en hel unik natur. Jeg vil arbejde for, at denne natur bevares. Jeg mener, at vi vil være påpasselige med hensyn til placering af nyt i det åbne landskab. Med hensyn til fortsat udvikling af landbrugssektoren, bør placeringen af nye produktionsenheder nøje overvejes, førend miljøgodkendelser gives. Det kan kun være i alles interesse, at fremtidige placeringer finder sted der, hvor miljøet er mest robust, dvs. væk fra sårbare recipientområder. Energien fra landbrugsproduktionen skal udnyttes lang bedre end den bliver i dag. Teknologien bag biogasanlæg skal udnyttes langt bedre. Den kan, sammen med energiafgrøder, være en del af energiforsyningen i landdistrikterne. Jeg mener, at vi skal have udbygget energiforsyningen fra nye og større vindmøller.Derfor er det vigtigt, at der findes egnede placeringsmuligheder til de nye typer vindmøller, således at der tages hensyn til såvel æstetik som skygge - og støjgener. Jeg mener, at det er vigtigt at nye mølleprojekter er lokalt forankrede og kommer lokalsamfundet til gavn også økonomisk.