Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Idræt

Idræt

Idræt har stor betydning i det danske samfund. Det er et væsentligt fundament for folkesundheden, at vi har gode muligheder for at dyrke idræt. Gennem idrætten socialiseres mennesker også. Der skal træffes beslutninger og indgås kompromisser.

Det gælder, hvadenten det er på motionsplan eller på konkurrenceplan - om det er i organiseret form i en forening, på en skole eller det er i en uorganiseret form. Jeg mener, at der skal være plads til alle former for idrætsudøvelse. Derfor skal samfundet også stille gode rammer til rådighed.

Idrætsforeningerne yder allerede i dag et meget stort stykke frivilligt arbejde, som kommer hele samfundet til gode på flere måder. Foreningernes betingelser for at udføre dette arbejde, er blevet dårligere under den siddende regering. Det vil jeg arbejde for bliver ændret og dermed forbedret.