Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Børn og unge

Børn og unge 

Børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune skal have de bedste betingelser for en god opvækst og udvikling. Derfor skal helheden og kvaliteten styrkes i alle børns og unges hverdag. Det kræver en fortsat udvikling af de rammer og betingelser, vi tilbyder nutidens børn og unge. Børn og unges vilkår skal være så gode, at de får lyst til at flytte tilbage til kommunen efter endt videreuddannelse. Børne og ungeområdet skal være et "Brand" for kommunen, således at flere ønsker at flytte til kommunen. Derfor er der behov for en helt anderledes og mere intensiv satsning på området, end den, der er sket de forgående 4 år. S vil en anden vej.

Der skal være pasningsgaranti for førskolebørn og vi skal have vuggestuer i alle centerbyer. Folkeskolen skal være omdrejningspunktet for et godt lærings- og udviklingsmiljø og være et sted, hvor børn oplever helhed og sammenhæng i hverdagen. De unge skal sikres en god og solid vejledning på deres vej mod arbejdsmarkedet. Vejledningen skal styrkes så færre foretager fejlvalg, når det gælder ungdomsuddannelser.