Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Mærkesager / Ældre

Ældre 

Ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune skal have lige ret til en tryg og værdig tilværelse som ældre.

Uanset fremtidens krav skal kommunen have råd til at yde den gode og velfungerende omsorg, pleje og støtte, som hver enkelt måtte få behov for.

Når der til kommunens tilbud til ældre knyttes brugerbetaling, må denne kun dække kommunens faktiske, dokumenterede udgifter.

Jeg mener, at vi skal prioriterer forebyggelse og en hurtig, god og sammenhængende sygdomsbehandling for borgerne i kommunen højt.


Der er behov for lokale sundhedstilbud, der tager hensyn til lokale behov.

Sundhedscentret skal også for ældre være kernen i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse. Her er viden, forskning og vejledning, ligesom der skal laves team med faglige fællesskaber, som kan skabe faglig udvikling, og som kan levere ydelser af høj kvalitet.