Niels Rasmussen
Her er du: Velkommen / Kv 2005 / Mærkesager
Mærkesager i forbindelse med kommunalvalget
Én af de væsentligste opgaver i forbindelse med kommunevalget er at få Ringkøbing-Skjern Kommune til at fungere som en helhed.
Det kræver mod og politisk lederskab.
Det er vigtigt, at kommunen har en sund økonomi, således at vi har stor grad af handlefrihed og mulighed for at investere i udvikling.
Kvalitet skal være omdrejningspunktet i løsning af alle opgaver i Ringkøbing-Skjern Kommune.
daginstitutionsområdet skal der være valgmuligheder mellem vuggestuer, dagplejere og børnehaver. Åbningstiderne skal tilgodese forældrenes behov for pasning.
Folkeskolen skal gøres så god, at forældre vælger folkeskolen, fordi det er det bedste valg for deres børn. Folkeskolen skal give alle unge et solidt fundament, så de er i stand til at komme videre med en ungdomsuddannelse.
Det forebyggende arbejde skal have meget høj prioritet. Det betyder, at der skal arbejdes på at fremme befolkningens sundhed.
Erhvervslivet skal have gode betingelser for at udvikle og etablere sig i kommunen. Kommunen skal være en hjælp for virksomhederne med en hurtig og smidig sagsbehandling.
Turisme bliver et erhvervsområde, der skal have en særlig bevågenhed.
Et godt miljø, rent vand og det åbne land skal sikres for kommende generationer. Det betyder, at vi vise, at vi er vores ansvar bevidst i forbindelse med de mange nye opgaver, vi får på miljøområdet.